Phật Pháp Tâm Linh

Luật Nhân Quả

luật nhân quả

Luật nhân quả trùm lên các cõi

Chi phối từng hạt bụi cánh hoa

Điều thiện ác dẫu như làn khói

Quả báo rồi chẳng thể tránh qua

Tin nhân quả con luôn cẩn thận

Từng hành vi lời nói của mình

Giữ tâm hồn không cho nhiễm bẩn

Để xa dần chấp ngã vô minh

Tin nhân quả con luôn suy xét

Tránh không làm tổn hại chúng sinh

Tâm dè dặt mọi điều thương ghét

Để không thành oan trái lai sinh

Tin nhân quả con tôn kính Phật

Tạo thành nền công đức sâu xa

Dễ nhìn thấy điều hay lẽ thật

Tránh được nhiều lầm lỗi phong ba

Nhưng nhân quả tinh vi ảo diệu

Chỉ Thế Tôn mới hiểu tận tường

Chúng con chút chồi non bé xíu

Học lời kinh tìm chốn tựa nương

Từng ý nghĩ khiêm nhu kính cẩn

Yêu quý người để có duyên lành

Luật nhân quả

 

Trong nghịch cảnh giữ lòng kiên nhẫn

Trước khen chê gió cuốn qua nhanh

Siêng làm phước đắp bồi công đức

Không bỏ qua từng việc cỏn con

Phụng sự đời xin luôn gắng sức

Tích lũy dần bụi sẽ thành non

Điều bất thiện dẫu là bé nhỏ

Cũng dằn lòng không dám dẫm lên

Nhiều nguy hiểm từ điều tội nhỏ

Bước đường đời gắng tránh một bên

Tin nhân quả con tìm hạnh phúc

Cho mọi người, không phải cho con

Tâm vị tha vun bồi từng lúc

Để cho đời thơm ngọn chồi non

Kính lạy Phật cho con quỳ xuống

Dâng lên niềm tuyệt đối kính thương

Vô lượng kiếp chỉ là mong muốn

Bước theo Người trên mọi nẻo đường.

 

=>> Tăng tương tác MXH truy cập ngay: Like Sub Ngon Giá Rẻ

Megusta

About Author

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

Phật Pháp Tâm Linh

7 lời khấn nguyện nên có mỗi sớm mai!!!

7 lời khấn nguyện nên có mỗi sớm mai!!! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Nam
Giải mã giấc mơ
Phật Pháp Tâm Linh

Giải mã giấc mơ của bạn

Những giấc mơ có thể thường xuyên đến với rất nhiều người nhưng thật khó để lý giải nó. Giấc