Phật Pháp Tâm Linh

7 lời khấn nguyện nên có mỗi sớm mai!!!

7 lời khấn nguyện nên có mỗi sớm mai!!!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 7 lời khấn nguyện nên có mỗi sớm mai

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 7 lời khấn nguyện nên có mỗi sớm mai

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát,7 lời khấn nguyện nên có mỗi sớm mai

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, 7 lời khấn nguyện nên có mỗi sớm mai

Mỗi sáng thức dậy ta nên đọc để có một ngày thật vui vẻ và bình an.

Khấn nguyện giúp ta sảng khoái tinh thần, làm việc sáng suốt và minh mẫn.

7 lời khấn nguyện nên có mỗi sớm mai

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

=>> Tăng tương tác MXH truy cập ngay: Like Sub Ngon Giá Rẻ

Megusta

About Author

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

luật nhân quả
Phật Pháp Tâm Linh

Luật Nhân Quả

Luật nhân quả trùm lên các cõi Chi phối từng hạt bụi cánh hoa Điều thiện ác dẫu như làn
Giải mã giấc mơ
Phật Pháp Tâm Linh

Giải mã giấc mơ của bạn

Những giấc mơ có thể thường xuyên đến với rất nhiều người nhưng thật khó để lý giải nó. Giấc