Phật Pháp Tâm Linh

Hãy ráng học thuộc CHÚ ĐẠI BI

chú đại bi

Hãy học thuộc Chú Đại Bi

Để nhẩm mọi lúc mọi khi đi nào

Bao nhiêu câu chú niệm vào

Bấy nhiêu phước đức tuôn trào sanh ra

Quan trọng nhất là chúng ta

Được Ngài Bồ Tát gia trì luôn khi

Chỉ cần đừng có ngờ nghi

Sẽ cảm nhận được những chi nhiệm mầu

Ví như gặp việc phiền sầu

Việc này chuyện nọ trong đầu nghĩ suy

chú đại bi, hãy ráng học thuộc chú đại bi

Chỉ cần nhẩm Chú Đại Bi

Vài biến tự khắc tan đi não phiền

Sân si ganh ghét tỵ hiềm

Nóng như lửa cũng sẽ liền tiêu đi

Niệm một câu Chú Đại Bi

Là một nghiệp chướng sẽ suy giảm dần

Tám mươi bốn vị Phật Thần

Hoá thân ở tám bốn vần trong kinh

Mười phương Phật tới chứng minh

Nếu như có một chúng sinh trì hành

Tất cả nguyện ước thiện lành

Đều toại như ý nếu thành thật tâm

Đường dữ không thể đoạ lâm

Bởi có thần lực Quan Âm độ trì

Vọng tưởng thường khởi li bì

Sẽ giảm một cách lạ kì chóng nhanh

Vì Ngài Bồ Tát tầm thanh

Hào quang soi chiếu chúng sanh mê lầm

Chú này đọc rất dễ nhầm

Nhưng thuộc thì sẽ dễ cầm định tâm

Bởi trong các từ các âm

Đều là năng lượng cao thâm khôn lường.!!!

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát…!!

=>> Tăng tương tác MXH truy cập ngay: Like Sub Ngon Giá Rẻ

Megusta

About Author

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

Phật Pháp Tâm Linh

7 lời khấn nguyện nên có mỗi sớm mai!!!

7 lời khấn nguyện nên có mỗi sớm mai!!! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Nam
luật nhân quả
Phật Pháp Tâm Linh

Luật Nhân Quả

Luật nhân quả trùm lên các cõi Chi phối từng hạt bụi cánh hoa Điều thiện ác dẫu như làn