Cô ấy không thích hoa Cuộc Sống

Cô ấy không thích hoa

Ngày trước mình đã từng như thế, từng luôn cố tỏ ra hiểu chuyện, không đòi hỏi, không mè nheo, không muốn người đàn ông bên cạnh phải phung phí vì mình. Ấy mà vào một ngày lễ nào đó chẳng nhận được gì, mình lại tự buồn rười rượi…